Deklaracja Dostępności Serwisu
www.pogorzelscy.wpnew.pl

Serwis internetowy należy do: MEDYCYNA RODZINNA I CHIRURGIA – LEKARZE – BOŻENA I GRZEGORZ POGORZELSCY SPÓŁKA PARTNERSKA
Serwis internetowy dostępny jest pod adresem: https://medycynapogorzelscy.pl/
Data opublikowania strony internetowej: 2023-07-27
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021-07-27
Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: strona internetowa jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2023-07-27

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby, która jest odpowiedzialna za kontakt w sprawie niedostępności: Bożena Pogorzelska
Numer telefonu do osoby kontaktowej: +48 884 719 000
Email do osoby kontaktowej: medycynapogorzelscy@gmail.com

Jeśli stwierdzano problemy z dostępnością:

Prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność, którą jest Bożena Pogorzelska. Kontaktować można dzwoniąc na numer telefonu +48 504 171 208 oraz za pomocą poczty elektronicznej: bpogorzelska5@gmail.com.

Skargi i odwołania:

Dzwoniąc na numer telefonu +48 504 171 208 oraz za pomocą poczty elektronicznej: bpogorzelska5@gmail.com można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie zapewnienia dostępności:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej (np. numer telefonu, e-mail),
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

W przypadku żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, podmiot publiczny powinien:

• zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
• jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
• w przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości zapewnienia dostępności, a nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz stosowną skargę zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich (nastąpi otwarcie linku w nowej karcie).

Medycyna Rodzinna I Chirurgia – Lekarze – Bożena I Grzegorz Pogorzelscy Spółka Partnerska dokłada wszelkich starań by każdy czuł się w pełni zaopiekowany i był pełni usatysfakcjonowany.

Zgodność ze standardami dostępności. Co w tym celu robimy?

By zapewnić, że nasz serwis internetowy będzie użyteczny i dostępny dla jak największej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych dotyczących dostępności WCAG 2.1 na poziomie AA. Jako cel postawiliśmy sobie osiągnięcie standardów dostępności na poziomie AA oraz zrealizowanie niektórych standardów dostępności na poziomie AAA.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?
Twórcy i administratorzy naszego serwisu internetowego dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd
Układ graficzny zawartości każdej strony serwisu jest łatwy do odczytania.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują.

Obrazki
Obrazki i grafiki prezentowane na stronie zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt.

Udogodnienia
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
• przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
• przełączniki zmiany kontrastu
• na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przejdź do treści