TU JESTEŚ:

Badanie kandydatów na kierowców

Świadczymy usługi w zakresie badań kandydatów na kierowców. Przyszły kierowca może wykonać niezbędne badania, które są konieczne do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów samochodowych. Badania kierowców przeprowadzane są przez lekarza Bożenę Pogorzelską uprawnioną do tego typu badań specjalistycznych.

Badanie kierowców dotyczy:

Na badania należy zabrać:

  • dowód tożsamości z numerem PESEL /dowód osobisty/,
  • okulary w przypadku wady wzroku,
  • w przypadku cukrzycy i padaczki – zaświadczenie od lekarza prowadzącego (karta konsultacji diabetologicznej, neurologicznej wg wzoru z Dziennika Ustaw poz. 250)
  • wydruk badania glukozy na czczo*

* Pomiar stężenia glukozy we krwi/pomiar z palca można wykonać na miejscu w Przychodni.

Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D powinny zabrać ze sobą dodatkowo:

  • ważne orzeczenie psychologiczne (badania psychologiczne nie
  • wymagają skierowania, koszt badania psychologicznego pokrywa badany we własnym zakresie),
  • z badaniami na widzenie zmierzchowie i ciśnienie
  • zaświadczenie od okulisty i laryngologa

Badania można wykonywać w przychodni:
Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na określoną godzinę.

Przejdź do treści