TU JESTEŚ:

O firmie

Medycyna Rodzinna i Chirurgia – lekarze – Bożena i Grzegorz Pogorzelscy spółka partnerska

W przychodni Medycyna Rodzinna i Chirurgia – lekarze – Bożena i Grzegorz Pogorzelscy spółka partnerska w Wysokiem Mazowieckiem udzielamy świadczeń z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia w ramach kontraktu z NFZ. Realizujemy świadczenia zdrowotne zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych w ramach wizyty w poradni lekarza rodzinnego. Tego rodzaju konsultacje odbywają się bezpłatnie w ramach NFZ po wcześniejszym złożeniu deklaracji wyboru lekarza pierwszego kontaktu w naszej placówce. Ponadto oferujemy podstawowe świadczenia pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej. Dysponujemy także prywatnym gabinetem chirurgicznym.

Nasi lekarze oraz pielęgniarki wykorzystują swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe, aby pomóc Państwu w związku z różnymi dolegliwościami. Robimy wszystko, aby wchodząc od nas, pacjenci mieli poczucie, że ich zdrowie trafiło w ręce kompetentnych medyków.

Zachęcamy do skorzystania ze świadczeń medycznych udzielanych przez lekarza rodzinnego, pielęgniarki oraz położną w naszej przychodni.

Personel:

Lekarze:

Pielęgniarki praktyki:

Pielęgniarka POZ:

Położna środowiskowa:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, przystąpiliśmy do opieki koordynowanej. W ramach tej opieki, pacjent będzie mógł skorzystać z konsultacji kardiologicznej, diabetologicznej oraz porady dietetyka. Ponadto, będzie mógł otrzymać skierowanie na badania dotychczas zarezerwowane dla poradni specjalistycznych, np. Holter EKG, Holter ciśnieniowy, EKG wysiłkowe, echo serca, USG doppler naczyń krwionośnych dających wiele możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych

Oferujemy
opiekę:

Udzielamy porad w gabinecie, teleporad i w razie potrzeby wizyty w domu pacjenta.

Od czerwca br. świadczymy usługi z zakresu opieki koordynowanej. W ramach tej opieki pacjent będzie mógł skorzystać z bezpłatnej konsultacji specjalisty – kardiologa, diabetologa, endokrynologa czy pulmonologa, dietetyka. Dodatkowo rozszerza się katalog badań laboratoryjnych. Dysponujemy badaniami holtera EKG i ciśnieniowego, możliwością skierowania na echo serca, USG, doppler naczyń, spirometrię.

Zdjecie logotypow Unijnych z projektu mapadotacji.gov.pl - Medycyna Pogorzelscy

Placówka realizuje projekt „Dostępność plus”. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym pacjentów o szczególnych potrzebach, np. osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową, kobiet ciężarnych, osób otyłych. Pod te potrzeby dostosowaliśmy infrastrukturę techniczną, sprzętową i cyfrową oraz podnieśliśmy kompetencje pracowników w tej dziedzinie. Posiadamy dostęp do tłumacza migowego, a strona internetowa została dostosowana dla osób słabowidzących wg. protokołu WCAG 2.1

Medycyna Rodzinna i Chirurgia – lekarze – Bożena i Grzegorz Pogorzelscy spółka partnerska jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 440 461,52 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Logotypy unijne projektu reakcji Unii Europejskiej na pandemie COVID19 - Medycyna Pogorzelscy

Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-e_gabinet.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Obraz dziecka z misiem i stetoskopem na badaniu - Medycyna Pogorzelscy
Przejdź do treści